زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد

از زمانهای گذشته تا امروز زایمان با دو روش زایمان طبیعی و زایمان سزارین قابل انجام است و همیشه این عبارت را شنیده‌ایم که زایمان طبیعی مصادف است با ساعتها درد که ثابت شده است  شدیدترین درد در کل زندگی یک بشر در تمام دنیاست. امروزه یک عبارت جدید به گوش می‌رسد و آن هم زایمان طبیعی بدون درد است که حتی شنیدنش هم بسیار عجیب و غیر ممکن به نظر می‌رسد. در این مقاله زایمان طبیعی با بی‌حسی اپیدورال را به شما معرفی می‌کنیم تا باور کنید که امکان این تجربه وجود دارد.

زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی با اپیدورال

اپیدورال نوعی بی‌حسی است که درد قسمت تحتانی بدن را از بین می‌برد و به مادر این توانایی را می‌دهد که زایمان بدون درد در عین هوشیاری داشته باشد. مکانیسم این عمل به این صورت است که داروی ضد درد زیر نظر متخصص بیهوشی به وسیله‌ی یک لوله به ناحیه‌ا%8

نظرات بسته شده است.