سقط خود به خود

سقط خود به خود

بارداری غیرطبیعی ممکن است داخل رحمی یا خارج از رحمی باشد . بارداری خارج از رحمی زمانی روی می دهد که تخمک بارور شده در بافتی غیر از اندومتر لاله گزینی نماید . بارداری داخل رحمی غیرطبیعی ، غالبا به از دست رفتن زودهنگام بارداری ، منجر می شود . سقط خود به خود شامل پروسه پاتولوژیک است که به ختم غیر عمدی بارداری قبل از هفته 20 منجر می شود .

در  بارداری های غیر طبیعی داخل و خارج از رحمی ، شناسایی زودهنگام ، کلید تشخیص و درمان است .

سقط خود به خود

سقط خود به خود

سقط خود به خود

سقط خود به خودی شامل پروسه پاتولوژیک است که به ختم غیر عمدی بارداری قبل از هفته 20 منجر می شود . حدود 20-8   درصد از بارداری ها به سقط خود به خودی می انجامند . حدود 80 درصد سقط های خود به خودی در تریمستر اول بارداری اتفاق می افتد .

میزان بروز سقط به ازای هر هفته از پیشرفت بارداری کاهش می یابد .

در زنان دارای یک سقط خود به خودی ، احتمال سقط بعدی تقریبا 13 تا 20 درصد و در صورت سابقه سه سقط متوال 33 درصد می باشد .

ریسک فاکتور های سقط خود به خود شامل موارد زیر می باشد :

 • افزایش سن مادر
 • فاصله کمتر از 3 تا 6 ماه بین بارداری ها
 • سابقه سقط خود به خودی
 • دیابت مادر
 • مصرف سیگار طی بارداری

علل بالقوه سقط سقط خود به خود شامل :

 • افزایش سن مادر
 • مصرف الکل
 • گراویدیته بالا
 • مصرف آمفتامین
 • بارداری فاقد رویان
 • آنومالی های رویان
 • آنومالی های کروموزومی
 • آنومالی های رحمی
 • IUD
 • بیماری های سیستمیک مادر
 • آنومالی جفت
 • ترومای شدید مادر
 • وزن بالای مادر

سقط فراموش شده : بارداری داخل رحمی غیرزنده در حضور سرویکس بسته بدون کرامپ های شکمی یا خونریزی واژینال می باشد که به بارداری فاقد رویان ، و مرگ رویان ( Emberyonic demise ) تقسیم می شود .

بارداری فاقد رویان : بارداری است که در ان تکامل رویان با شکست مواجه شده باشد و وقتی تایید می شود که میانگین قطر ساک حاملگی در سونوگرافی وازنیال بیش از 20 میلی متر بوده اما قطب رویانی موجود نباشد .

مرگ رویان به بارداری فاقد حیاتی نیز گفته می شود که یک رویان با طی دمی – سری بیش از 5 میلی متر و فاقد فعالیت قلبی وجود داشته باشد .

برخی از خدمات دکتر مظفری کرمانی متخصص زنان و زایمان

زایمان سزارین

زایمان طبیعی

درمان ناباروری

غربالگری دوران بارداری

دکتر فریده مظفری کرمانی جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی ، یکی از بهترین متخصص زنان در غرب تهران می باشد . جهت دریافت مشاوره از دکتر مظفری کرمانی با شماره ۴۴۴۸۴۶۶۳  تماس حاصل نمایید .

پاسخ

هفده + 4 =