آرشیو روزانه: فوریه 5, 2018

زایمان طبیعی بدون درد

زایمان طبیعی بدون درد از زمانهای گذشته تا امروز زایمان با دو روش زایمان طبیعی و زایمان سزارین قابل انجام است و همیشه این عبارت را شنیده‌ایم که زایمان طبیعی مصادف است با ساعتها درد که ثابت شده است  شدیدترین درد در کل زندگی یک بشر در تمام دنیاست. امروزه یک عبارت جدید به گوش […]

read more »