آرشیو روزانه: جولای 1, 2019

تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر در کشورهای در حال توسعه که منابع بهداشتی محدودی دارند سرطان دهانه رحم دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان در زنان می باشد و تست پاپ اسمیر به عنوان روش غربالگری امکان تشخیص این بیماری به شکل مهاجم در مراحل اولیه فراهم کرده است. غربالگری باید در سن 20 سالگی یا […]

read more »