توده های تخمدان

توده های تخمدان

توده های خوش خیم ، شایع ترین توده های تخمدان در سنین باروری می باشند . توده های تخمدانی ممکن است فانکشنال یا نئوپلاستیک بوده و و تومور های نئوپلاستیک ، نیز ممکن است خوش خیم و یا بدخیم باشند .

توده های فانکشنال تخمدان شامل کیست فولیکولر و جسم زرد هستند .

توده های تخمدان

توده های تخمدان

توده های تخمدانی چیست

حدود دو سوم تومورهای تخمدانی در سنین باروری ایجاد می شوند . 80-58 درصد تومورهای تخمدانی خوش خیم بوده و دو سوم آنها در زنان 20 الی 44 سال بروز می نماییند . احتمال بدخیم بودن یک تومور اولیه تخمدانی در یک زن زیر 45 سال کمتر از 1 به 15 است .

شایع ترین نشانه های توده تخمدانی عبارتند از اتساع شکم ، درد یا ناراحتی شکمی ، احساس فشار در پایین شکم و شکایات ادراری و گوارشی و در صورت فعال بودن تومور از نظر هورمونی ، علائم عدم تمادل هورمونی مانند خونریزی واژینال مرتبط با تولید استروژن .

تورشن آدنکس ، پارگی کیست یا خونریزی به داخل کیست ممکن است با درد حاد همراه باشد .

توده های یکطرفه ، متحرک و نرم به احتمال زیاد خوش خیم هستند در حالی که احتمال بدخیمی در توده های دو طرفه ، توپر ، ثابت  نامنظم و همراه با آسیت ، ندول های کول دوساک و میزان رشد سریع بیشتر است .

درمان قبل از یائسگی

توده های کوچک تر و یا مساوی 8 سانتی متر در صورت کیستیک بودن تحت درمان انتظاری ( با یا بدون سرکوب هورمونی به مدت 2 ماه ) قرار می گیرند اما توده کمپلکس ، توپر و مشکوک باید به وسیله جراحی بررسی شوند .

کیست های در حال رشد توده های بزرگ تر از 8 الی 10 سانتی متر ، کمپلکس ، توپر و مشکوک باید با جراحی خارج شوند .

درمان بعد از یائسگی

کیست تخمدان های تک حفره ای با قطهر 8 الی 10 سانتی متر و یا کمتر و با سطوح نرمال CA125 با روش انتظاری درمان می شوند . ضایعات مشکوک و توده های کمپلکس ( صرف نظر از اندازه ) باید تحت جراحی قرار گیرند .

درمان این بیماری هرچه در مراحل اولیه انجام شود ، بسیار راحت تر خواهد بود . در صورت عدم درمان این بیماری عوارضی مانند ناباروری در زنان رخ خواهد داد .

دکتر فریده مظفری کرمانی ، متخصص زنان ، زایمان و نازایی یکی از بهترین متخصص زنان در غرب تهران می باشد . جهت دریافت مشاوره از دکتر مظفری کرمانی می توانید با شماره ۴۴۴۸۴۶۶۳ – ۴۴۶۰۸۱۰۱  تماس حاصل نمایید .

پیج اینستاگرام

پاسخ

14 + یازده =